Tin tức

Bạch trà shan tuyết cổ thụ Hà Giang

Bạch Trà Shan tuyết cổ thụ Hà Giang . Là dòng trà đặc biệt nhất trong các loại trà được chế biến từ búp trà Shan tuyết. Nó đặc biệt bởi lẽ nó có nhiều