Lục Shan Tuyết Cổ Thụ một Tôm Một Lá vụ xuân 2024

Cùng Phong Vân Trà tìm hiểu về Lục trà shan tuyết cổ thụ 1 tôm 1 lá của vùng nguyên liệu Trà shan tuyết cổ thụ Hà Giang nhé. Là loại trà xanh được chế biến từ nguyên liệu trà shan tuyết cổ thụ lá tươi một búp và một lá non, đặc điểm với […]